Орган місцевого самоврядування

           Солоницівська селищна рада

  Офіційне  інтернет-представництво

Головна Про нас Депутати Пишіть нам                                                                                   
 

 

 

Паспорта Бюджетних установ на 2019 рік.

12.

                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)
                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                                        Розпорядження №3 від 23.01.2019р.
                                        Солоницівська селищна рада
                                       (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                                              
                                        Розпорядження №3 від 23.01.2019р.      
                                        Солоницівська селищна рада      
                                        (найменування місцевого фінансового органу)      
                                        _____________________№____________________________      
                                                               
                                                               
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік
                                                               
1 0100000 Солоницівська селищна рада
   (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
                                                               
2. 0110000 Солоницівська селищна рада
   (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
                                                               
3 0119770 0180Інші субвенції з місцевого бюджету
   (КТПКВК МБ) (КФКВК)(найменування бюджетної програми)
                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-263 100,00гривень, у тому числі загального фонду -263 100,00гривень та
спеціального фонду-0,00гривень.                                         
                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Договір №1 про передачу трансфертів між Солоницівською селищною радою та Дергачівською районною радою від 06.07.2018р.
                                                               
6. Мета бюджетної програми:Перерахування субвенції на фінансову підтримку ФСТ "Колос".
                                                               
7. Завдання бюджетної програми:
№ з/пЗавдання
12
1Фінансова підтримка ФСТ "Колос"
                                                               
8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)    
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуУсього    
    
123456    
1Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів263 100,000,000,00263 100,00    
 УСЬОГО263 100,000,000,00263 100,00    
                                                               
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)                
Найменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього                
                
1234                
Усього  0,00                
                                                               
10. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/пПоказникОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
1234567
0Ефективності    0,00
1Фінансова підтримка ФСТ "Колос"відс.Розрахункові дані263 100,000,00263 100,00
                                                               
                                                               
Селищний голова  В.І. Шабатько     
                     (підпис) (ініціали і прізвище)     
ПОГОДЖЕНО:                                                          
                                                               
Головний бухгалтер  Н.О. Скиба     

 

11.

                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)
                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                                        Розпорядження №3 від 23.01.2019р.
                                        Солоницівська селищна рада
                                       (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                                              
                                        Розпорядження №3 від 23.01.2019р.      
                                        Солоницівська селищна рада      
                                        (найменування місцевого фінансового органу)      
                                        _____________________№____________________________      
                                                               
                                                               
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік
                                                               
1 0100000 Солоницівська селищна рада
   (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
                                                               
2. 0110000 Солоницівська селищна рада
   (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
                                                               
3 0118340 0540Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
   (КТПКВК МБ) (КФКВК)(найменування бюджетної програми)
                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-900 000,00гривень, у тому числі загального фонду -0,00гривень та
спеціального фонду-900 000,00гривень.                                         
                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року  №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
                                                               
6. Мета бюджетної програми:Поліпшення екологічного стану на території населених пунктів селищної ради, розширення Інвестиційної привабливості території селищно ради
                                                               
7. Завдання бюджетної програми:
№ з/пЗавдання
12
1Заходи з відновлення та упорядкування природних джерел (поточні та капітальні роботи з утримання)
2Придбання урн для сміття
                                                               
8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)    
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуУсього    
    
123456    
1Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку0,00900 000,000,00900 000,00    
 УСЬОГО0,00900 000,000,00900 000,00    
                                                               
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)                
Найменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього                
                
1234                
Природоохоронна програма покращення екологічного стану в населених пунктах Солоницівської селищної ради на 2019 рік0,00900 000,00900 000,00                
Усього0,00900 000,00900 000,00