Орган місцевого самоврядування

           Солоницівська селищна рада

  Офіційне  інтернет-представництво

Головна Про нас Депутати Пишіть нам                                                                                   
 

 

Новини
Сесії
Послуги

 

Вітаємо всіх на сайті Солоницівської селищної ради та бажаємо успіху і добра!

 

05.07.2017

                                                                                 ПРОЕКТ

                                                                           рішення ___ сесії

                                                                           Солоницівської селищної

                                                                           ради VІІ скликання від

                                                                           ________________ № ____                                                                                              

 

Про внесення змін до Порядку (Алгоритму) розміщення

тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-

культурного чи іншого призначення для провадження

підприємницької діяльності на території Солоницівської

селищної ради

 

         Відповідно до статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статей 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за №1330/20068, враховуючи рекомендації постійних комісій селищної ради, з метою забезпечення регулювання відносин, пов’язаних з розміщенням тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на засадах законності, раціонального використання територій, охорони навколишнього природного середовища та історико-культурної спадщини, додержання наявних містобудівних обмежень, земельно-господарського устрою, а також врахування громадських та приватних інтересів, Солоницівська селищна рада

 

Вирішила:

 

         1. Вести зміни до Порядку (Алгоритму) розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності на території Солоницівської селищної ради, затвердженого рішенням ХХХVІ сесії селищної ради VІ скликання від 11 квітня 2013 року № 9, зі змінами внесеними згідно з рішенням LХVІІІ сесії селищної ради VІ скликання від 27 серпня 2015 року № 11, виклавши Порядок в новій редакції, що додається.

         2. Рішення набуває чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення.

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології, землевпорядкування та землекористування.

 

         Селищний голова                                                     В.І. Шабатько

                                                                  ПРОЕКТ

 

                                                                  Затверджено

                                                                  рішенням ХХХVІ сесії

                                                                  Солоницівської селищної ради

                                                                  VІ скликання від 11 квітня 2013 р.

                                                                  № 9 (в редакції згідно з рішенням

                                                                  _____ сесії селищної ради VІІ

                                                                  скликання від ___________ № __ )

 

 

ПОРЯДОК

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької

діяльності на території населених пунктів Солоницівської селищної ради

 

І. Загальні положення

 

            1.1. Цей Порядок визначає механізм розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи  іншого призначення   для здійснення підприємницької діяльності на території населених пунктів Солоницівської селищної ради.

            1.2. Цей Порядок не поширюється на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності:

            - під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів. Розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на строк проведення таких ярмарок та заходів здійснюється в порядку, встановленому селищною радою;

            - малих архітектурних форм, розміщення яких здійснюється у відповідності до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», правил благоустрою територій населених пунктів селищної ради;

            - на землях з особливим режимом використання.

            1.3. Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд,  і  встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

            1.4. Терміни у цьому Порядку застосовуються у такому значенні:

            - архітектурний тип ТС (далі - архітип) - зовнішній архітектурний вигляд ТС із розміщенням інформації про її власника (користувача), назви продукції та/або послуг, які надаються. При розташуванні ТС відповідно до схеми розміщення ТС застосовуються типові ТС;

            - замовник - суб'єкт господарювання, який має намір розмістити ТС на підставі паспорта прив'язки ТС;

            - комплексна схема розміщення ТС - схема розміщення ТС на території населеного пункту або його частини;

            - паспорт прив'язки ТС - комплект документів, у яких визначено

 

місце встановлення ТС на топографо-геодезичній основі М 1:500, схему благоустрою прилеглої території;

            - пересувна ТС - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне   обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний  автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;

            - схема благоустрою ТС - схема, виконана замовником у довільній

формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до ТС (розташування квітників, під'їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами мощення тощо);

            - стаціонарна ТС - споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до

30 кв.м.;

            - типові ТС - види ТС, виконані за проектами повторного використання.

            1.5. Комплексна схема розміщення ТС в межах вулиці (скверу, бульвару, провулку, узвозу, проїзду, площі, майдану тощо), мікрорайону  (кварталу), населеного пункту - текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування ТС, розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та  раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою.

            1.6. Комплексна схема розміщення ТС та архітип розробляються згідно з рішенням селищної ради відповідним суб'єктом господарювання з дотриманням законодавчих та інших норм і правил у сфері проектування і будівництва, санітарії та гігієни, протипожежного захисту, охорони навколишнього природного середовища та охорони історико-культурної спадщини, з урахуванням містобудівної документації, існуючих містобудівних обмежень, земельно-господарського устрою, вимог щодо раціонального використання територій.

            Розроблення комплексної схеми розміщення ТС та архітипу здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету та інших джерел,

не заборонених законодавством.

            Розроблені комплексна схема розміщення ТС та архітип підлягають затвердженню селищною радою.

            Під час розроблення та затвердження схем розміщення ТС мають враховуватись інтереси територіальної громади.

            1.7. Розміщення окремих ТС здійснюється згідно з цим Порядком.

            1.8. Холодильне та інше обладнання, що розміщується поряд з ТС,  необхідне для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, не потребує отримання будь-якого  дозволу. При цьому  загальна площа, що займає таке обладнання, не може перевищувати 25%  площі цієї ТС, а обладнання має розміщуватися поряд з ТС.

            1.9. Дообладнання (переобладнання) приміщень усередині будинків та споруд здійснюється на частині їх площі залежно від функціонального  призначення та бажаного місця розміщення ТС, а також комплексної схеми розміщення ТС на підставі договору оренди з власником (користувачем)   приміщення будинку, споруди за погодженням з органами державного нагляду, необхідність отримання яких передбачено законами України, з  дотриманням будівельних, санітарних та пожежних норм. При дообладнанні  (переобладнанні) приміщень усередині будинків та споруд IV або V категорій складності розміщення таких приміщень здійснюється відповідно до комплексної схеми розміщення ТС.

            Розміщення ТС на території ринку як торговельного об'єкта визначається планувальною документацією території цього ринку або проектною документацією його споруди.

            1.10. Для розміщення групи ТС (але не більше п'яти) розробляється  єдиний паспорт прив'язки ТС з прив'язкою кожної окремої ТС з відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на топографо-геодезичній основі М 1:500).

            1.11. При розміщенні ТС ураховуються всі наявні планувальні обмеження, передбачені будівельними нормами.

 

ІІ. Отримання паспорта прив’язки ТС та розміщення ТС

 

            2.1. Розміщення ТС здійснюється на підставі паспорта прив’язки ТС у відповідності з комплексною схемою розміщення ТС.

            2.2. Замовник, який має намір встановити ТС, звертається до виконавчого органу селищної ради з відповідною заявою у довільній формі про можливість розміщення ТС.

            2.3. До заяви додаються:

            - графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування

ТС відповідно до затвердженої селищною радою комплексної схеми розміщення ТС, виконані на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості;

            - реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна

інформація);

            - документ, що підтверджує реєстрацію замовника як суб’єкта господарювання.

            Цей перелік документів є вичерпним.

            2.4. Відповідність намірів замовника, який звернувся до виконавчого органу селищної ради, щодо місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС, будівельним нормам визначається структурним підрозділом Дергачівської районної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури. Для цього виконавчим органом селищної ради впродовж п’яти робочих днів після надходження копії заяви і доданих документів спрямовуються до структурного підрозділу райдержадміністрації  з питань містобудування та архітектури.

            2.5. Про відповідність (невідповідність з обґрунтуванням такої невідповідності) намірів замовника щодо місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС, будівельним нормам замовник письмово повідомляється структурним підрозділом райдержадміністрації з питань містобудування та архітектури.

            2.6. У разі відповідності намірів замовника щодо місця розташування  ТС комплексній схемі розміщення ТС, будівельним нормам замовник самостійно звертається до структурного підрозділу райдержадміністрації з питань містобудування та архітектури для оформлення паспорта прив’язки ТС.

            Паспорт прив’язки ТС оформлюється відповідно до вимог законодавства.

            2.7. Встановлення ТС здійснюється відповідно до паспорта прив’язки.

            Відхилення від паспорта прив’язки не допускається.

            2.8. Здійснення (відновлення) благоустрою замовником є обов’язковим.

            2.9. Після розміщення ТС замовник подає до виконавчого органу селищної ради письмову заяву за встановленою формою (додаток до цього  Порядку), в якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив'язки.

            2.10. Дія паспорта прив'язки призупиняється за таких умов:

            - необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній

ділянці, на якій розміщена ТС, - з обов'язковим попередженням власника ТС за 1місяць та наданням тимчасового місця для розміщення такої ТС;

            - необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, - без попередження.

            Підставами  для відновлення дії паспорта прив'язки ТС є завершення планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт.

            2.11. Дія паспорта прив'язки ТС анулюється за таких умов:

            - недотримання вимог паспорта прив'язки при її встановленні;

            - невстановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив'язки;

            - надання у документах недостовірних відомостей під час підготовки  паспорта прив'язки ТС.

            2.12. У разі розміщення ТС на земельній ділянці комунальної власності замовник (власник ТС) зобов’язаний до встановлення ТС оформити право користування такою земельною ділянкою (її частиною).

            2.13. Самовільне розміщення ТС забороняється.

            2.14. У  разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив'язки, припинення права користування земельною ділянкою, на якій розміщено ТС,  самовільного встановлення ТС така ТС підлягає демонтажу.

            2.15. У разі коли власник ТС має намір змінити її естетичний вигляд, він звертається до відповідного органу (структурного підрозділу) з питань містобудування та архітектури з письмовою заявою щодо внесення змін до  паспорта прив'язки у частині ескізів фасадів.

            2.16. Режим роботи ТС встановлюється суб'єктом господарювання

відповідно до законодавства.

 

 

 

 

 

 

 

            Секретар селищної ради                                   В.І. Євтушенко

 

 

 

 

 

Додаток

до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів Солоницівської селищної ради

 

 

 

До виконавчого органу Солоницівської селищної ради

___________________________

___________________________

 

ЗАЯВА
 

 

Заявник (суб'єкт господарювання) ____________________________

                                                                   (найменування підприємства, установи,

_______________________________________________________________

                       організації або П.І.Б. фізичної особи – підприємця)

_______________________________________________________________

 

Цією заявою   повідомляю,   що   вимоги   паспорта  прив'язки
 тимчасової споруди для  провадження  підприємницької  діяльності,
 виданого  _________________________________________________________

                               (орган, що видав паспорт прив’язки ТС) __________________________________________________________________від  ____________________ N ______,  виконані у повному обсязі.

 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

(П.І.Б. керівника підприємства, установи,

 організації або П.І.Б. фізичної особи - підприємця,
              підпис, дата, печатка (за наявності))

 

«___» __________ 20 ___ р.

 

 

27 червня 2017

      

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

ХХV сесії  Солоницівської селищної ради VІІ скликання

від 29 червня 2017 року ( проект)       

 

1. Про зміни у складі виконавчого комітету селищної ради.

   Доповідає: селищний голова – Шабатько В.І.

 

2. Про внесення змін до складу комісій при виконавчому комітеті селищної ради.

   Доповідає: селищний голова – Шабатько В.І.

 

3. Про внесення змін до Програми соціального та економічного розвитку території Солоницівської селищної ради на 2017 рік.

Доповідає: спеціаліст I категорії – економіст -  Дюкарева Е.А

 

4. Про внесення змін до Програми організації підвезення учнів на території Солоницівської  селищної ради на 2017 рік.

Доповідає: спеціаліст I категорії – економіст -  Дюкарева Е.А

 

5. Про внесення змін до рішення XVIII сесії селищної ради VІІ скликання від 23 грудня 2016 року № 1 «Про селищний бюджет на 2017 рік»  (зі змінами).

    Доповідає: спеціаліст I категорії – економіст -  Дюкарева Е.А

 

6.  Про затвердження проектно-кошторисної  документації.

     Доповідає: спеціаліст I категорії – економіст -  Дюкарева Е.А

 

7. Про надання згоди на проведення централізованих  розрахунків по погашенню заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, які надані населенню.

     Доповідає: голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків – Цимбал С.М.

 

 8. Про затвердження мережі  ДНЗ Солоницівської  селищної ради.

     Доповідає: голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків – Цимбал С.М.

 

 9. Про надання пільг гр.  …….   по батьківській оплаті за перебування дітей у дитячому садку.

     Доповідає: голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків – Цимбал С.М.

 

 10. Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці селищному голові Шабатьку В.І.

      Доповідає: голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків – Цимбал С.М.       

 11. Про преміювання селищного голови, секретаря  селищної ради за підсумками роботи у червні  2017 року.               

     Доповідає: голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків – Цимбал С.М.       

12.  Про закріплення за КП «Обласний інформаційно- технічний  центр» на праві господарського відання комунального майна.

Доповідає: голова постійної комісії з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку – Нужний М.М. .

13. Про передачу КП «Солоницівське житлово- експлуатаційне господарство» спеціального автомобіля – сміттєвоза.

Доповідає: голова постійної комісії з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку – Нужний М.М.

14. Про подовження договору позички службового  автомобіля.

Доповідає: голова постійної комісії з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку – Нужний М.М. .

15. Про списання  вантажного сміттєвоза.    

Доповідає: голова постійної комісії з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку – Нужний М.М. .

16. Про присвоєння звання «Почесний громадянин смт Солоницівка»

Доповідає: голова постійної комісії селищної ради з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування – Маслій В.В.

17. Про затвердження  Статуту Солоницівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Веселі  чоловічки» комбінованого типу  Солоницівської селищної ради Дергачівського району Харківської області у новій редакції.

  Доповідає: голова постійної комісії з гуманітарних питань, соціального захисту населення, питань засобів масової інформації – Миколенко Р.Д.

18. Про надання  ФО-П Родак І.О. права на обмежене платне користування

на умовах особистого строкового сервітуту земельною ділянкою для розміщеннятимчасової споруди в смт Солоницівка по вул. Сумський шлях, район школи.

   Доповідає: секретар постійної комісії селищної ради з  питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології, землевпорядкування та землекористування – Доброскок С.В.      

19. Про надання  ФО-П Яненко Л.Г. права на обмежене платне користування на умовах особистого строкового сервітуту земельними ділянками для розміщення тимчасових споруд в смт Солоницівка по вул. Пушкіна (район школи) .

  Доповідає: секретар постійної комісії селищної ради з  питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології, землевпорядкування та землекористування – Доброскок С.В.

20. Про надання  ФО-П Євлахову В.В. права на обмежене платне користування на умовах особистого строкового сервітуту земельною ділянкою для розміщення тимчасової споруди в смт Солоницівка  по вул. Сумський шлях (район «Арго», на зупинці).

  Доповідає: секретар постійної комісії селищної ради з  питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології, землевпорядкування та землекористування – Доброскок С.В.

21. Про надання дозволу ФО-П  Курсаненку В.В.  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту в смт Солоницівка по вул. Сумський шлях,в районі домоволодіння № 268.

  Доповідає: секретар постійної комісії селищної ради з  питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології, землевпорядкування та землекористування – Доброскок С.В.

22. Про поновлення договору оренди землі з  ФО-П  Косарєвою Л.І.    

   Доповідає: секретар постійної комісії селищної ради з  питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології, землевпорядкування та землекористування – Доброскок С.В.

 

23. Про передачу гр.  …….  у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Подвірки по вул. Кооперативна, 31.        

   Доповідає: секретар постійної комісії селищної ради з  питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології, землевпорядкування та землекористування – Доброскок С.В.

24. Про передачу гр. …….  у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт Солоницівка по вул. Соснова, 13.   

    Доповідає: секретар постійної комісії селищної ради з  питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології, землевпорядкування та землекористування – Доброскок С.В.      

25. Про передачу гр.  …….  у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт Солоницівка по вул. Шкільна, 1/ пров. Шкільний, 2.

    Доповідає: секретар постійної комісії селищної ради з  питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології, землевпорядкування та землекористування – Доброскок С.В.    

26. Про передачу гр.  …….  у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт Солоницівка  по вул. Кузьмічова, 15- А. 

   Доповідає: секретар постійної комісії селищної ради з  питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології, землевпорядкування та землекористування – Доброскок С.В.      

27. Про передачу гр.  ……. у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Сіряки по вул. Дружби Народів, 4 – Б. 

    Доповідає: секретар постійної комісії селищної ради з  питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології, землевпорядкування та землекористування – Доброскок С.В.      

28. Про передачу  гр.  …….   у власність земельної  ділянки  для ведення особистого селянського господарства в с. Сіряки по вул. Нова, 19.

    Доповідає: секретар постійної комісії селищної ради з  питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології, землевпорядкування та землекористування – Доброскок С.В.      

29. Про передачу гр.  …….  у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу № 50  в гаражному обслуговуючому

кооперативі «Іскра - А» в смт Солоницівка по пров. Пушкіна, 1 – А. 

    Доповідає: секретар постійної комісії селищної ради з  питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології, землевпорядкування та землекористування – Доброскок С.В. 

30. Про передачу гр.  ……. у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу № 100  в гаражному обслуговуючому

кооперативі «Іскра - А» в смт Солоницівка по пров. Пушкіна, 1 – А. 

   Доповідає: секретар постійної комісії селищної ради з  питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології, землевпорядкування та землекористування – Доброскок С.В.

31. Про передачу гр.  …….  у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу № 99  в гаражному обслуговуючому

кооперативі «Іскра - А» в смт Солоницівка по пров. Пушкіна, 1 – А.

     Доповідає: секретар постійної комісії селищної ради з  питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології, землевпорядкування та землекористування – Доброскок С.В.

32. Про передачу гр.  …….  у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу № 55  в гаражному обслуговуючому

кооперативі «Іскра - А» в смт Солоницівка по пров. Пушкіна, 1 – А.

    Доповідає: секретар постійної комісії селищної ради з  питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології, землевпорядкування та землекористування – Доброскок С.В.  

33. Про передачу гр.  …….  у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу № 92  в гаражному обслуговуючому кооперативі «Іскра - А» в смт Солоницівка по пров. Пушкіна, 1 – А.

    Доповідає: секретар постійної комісії селищної ради з  питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології, землевпорядкування та землекористування – Доброскок С.В.

34. Про передачу гр.  …….  у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу № 51  в гаражному обслуговуючому

кооперативі «Іскра - А» в смт Солоницівка по пров. Пушкіна, 1 – А .

      Доповідає: секретар постійної комісії селищної ради з  питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології, землевпорядкування та землекористування – Доброскок С.В.

35. Про передачу гр.  …….  у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу № 94  в гаражному обслуговуючому

кооперативі «Іскра - А» в смт Солоницівка по пров. Пушкіна, 1 – А. 

    Доповідає: секретар постійної комісії селищної ради з  питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології, землевпорядкування та землекористування – Доброскок С.В.

36. Про надання дозволу АК  «Харківобленерго» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої в с. Сіряки по вул. Абрикосовій.

    Доповідає: секретар постійної комісії селищної ради з  питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології, землевпорядкування та землекористування – Доброскок С.В.

    37. Про надання дозволу гр.  ……. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель  і споруд на території  смт Солоницівка по вул. Сонячна, 9.  

    Доповідає: секретар постійної комісії селищної ради з  питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології, землевпорядкування та землекористування – Доброскок С.В.

38. Про надання дозволу гр.  …….   на розробку проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки для ведення садівництва в смт Солоницівка  по вул.

Соснова біля  будинку № 13. 

   Доповідає: секретар постійної комісії селищної ради з  питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології, землевпорядкування та землекористування – Доброскок С.В.

39. Про надання дозволу гр.  …….   на розробку проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки для ведення садівництва в смт Солоницівка  по вул.

Соснова біля  будинку № 13.

   Доповідає: секретар постійної комісії селищної ради з  питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології, землевпорядкування та землекористування – Доброскок С.В. 

40. Про відмову гр.  …….   у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель  і  споруд в смт Солоницівка.

     Доповідає: секретар постійної комісії селищної ради з  питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології, землевпорядкування та землекористування – Доброскок С.В.    

 41.  Різне.  

   Селищний голова                                                         В.І. Шабатько

 

17 червня - Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами.

geo zasuha new

17 червня 1994 року була прийнята Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням. Цей день міжнародна спільнота відзначає, як Всесвітній день боротьби з опустелюванням. Україна приєдналася до Конвенції в 2002 році згідно із Законом України від 04 липня 2002 року № 61-ІV. В рамках Конвенції, опустелювання розглядається не як процес утворення пустель, а як будь-яка деградація земель під впливом природних чи антропогенних чинників. Саме тому, сторонами Конвенції на сьогодні є 193 країни світу.

Опустелювання – це деградація засушливих ґрунтів, через яку гинуть родючі землі, пасовища та ліси. На сьогоднішній день воно є однією з найбільш глобальних економічних проблем світу в цілому та України зокрема. Причиною жахливої деградації земель є надмірна неправильна експлуатація ґрунтів, нераціональна вирубка лісів тощо. Від опустелювання тією чи іншою мірою страждає 70% засушливих територій в усьому світі.

Для України ця проблема є дуже актуальною і проявляється переважно у областях степової зони. Причинами опустелювання є надзвичайно високий рівень розораності і деградація полезахисних лісосмуг. Попередженням для нас є Олешківські піски на Херсонщині, які давно мають славу найбільшої пустелі Європи.

Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою покликаний звернути увагу людей на необхідність міжнародного співробітництва для ефективної боротьби з опустелюванням і засухою в природі. Цей процес змушує бити тривогу багатьох вчених, оскільки він загрожує навколишньому середовищу нашої планети. Опустелювання загрожує здоров'ю і благополуччю понад 1 млрд. людей. Питання охорони земель в умовах загострення екологічної ситуації в Україні має стати одним з найважливіших напрямків державної політики, оскільки поліпшення стану землі відкриває значні резерви збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції і забезпечує суттєве оздоровлення екологічних умов життя людини.

Отже, основними завданнями щодо охорони земель є забезпечення відтворення і збереження земельних ресурсів та екологічної цінності природних і набутих якостей земель. Природа не в змозі нескінченно пробачати помилки людства, тож необхідно зупинити процес зміни ґрунту в бік опустелювання. Це також можливо, якщо суспільство почне думати не тільки про сьогоднішній прибуток, а й про завтрашній день.

УВАГА!

Згідно Наказу Управління Державного агентства рибного господарства у Харківській області від 01.03.2017 р. № 26 «Про встановлення весняно-літньої заборони на лов риби, інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах Харківської області у 2017 році», активізації боротьби з незаконним виловом і торгівлею риби та інших водних біоресурсів.

Згідно з зазначеним наказом забороняється промисловий, любительський та спортивний лов риби та інших водних біоресурсів:

з 1квітня до 10 червня 2017 року на водосховищах;
з 1 квітня до 21 травня 2017 року на річках, в корінних водах;

з 1 квітня до 30 червня 2017 року в придаткових водах річок.

Заступник Солоницівського селищного голови                                 С.М. Ільченко

________________________________________________________________

https://www.facebook.com/Солоницівська-селищна-рада-535110423328464/

 

Елітон "Телерадіокомпанія "Елітон"  "Добрі вісті"